Tjänster

Tjänster

Våra konsulttjänster

Vårt erbjudande innebär mer än att leverera en programvara eller en rapport. Våra erfarna konsulter och samarbetspartners försäkrar sig alltid om att våra lösningar tillmötesgår era behov, att Prodacapo implementeras på bästa sätt och att ni kan få ut det mesta av Prodacapo. Vi erbjuder ett antal konsulttjänster för att underlätta ert arbete. Ni väljer själva vilken nivå av stöd ni behöver.

 

 

 

Nulägesanalys

Vi går igenom vilka utmaningar ni står inför och hur Prodacapo kan tillmötesgå era behov och kravställningar. Vi  identifierar bl.a. vilken information som behövs, i vilket format och hur insamling av data ska gå till.

 

Workshop

Om ni önskar utför vi gärna en workshop för att visa vilket resultat ni kan förvänta er. Vi väljer ut en avgränsad enhet i er verksamhet och bygger tillsammans en kalkylmodell som ett praktiskt exempel.

 

Projektplanering

Vi hjälper er att sätta ihop en intern projektgrupp utifrån projekttyp och kompetenskrav. Vi gör en tidsuppskattning på projektet, resonerar om hur projektet ska genomföras och fastställer en gemensam målbild. Er projektgrupp får stöd av en projektledning som består av våra erfarna konsulter eller partners. Ni väljer hur mycket externt stöd ni önskar.

 

Implementationsstöd

Med testad metodik och upprepningsbara processer arbetar vi med er genom hela implementationen, eller om ni så föredrar, endast genom vissa delar av projektet. Ni väljer den nivå av stöd ni behöver.

 

Integrationsstöd

Vi hjälper er att installera, komma igång och konfigurera Prodacapo om ni önskar. Våra integrationskonsulter ser till att era befintliga IT-system och Prodacapo-lösningar integreras utan problem. Ni slipper manuella rutiner för att ladda nytt data.

Modelldesign

Vi bistår er gärna med våra erfarenheter om hur modellen optimalt bör designas för att uppfylla era behov och med era förutsättningar. Detta kan ske vid implementation, men även vid vidareutveckling av modellen.

 

Utbildning

Vi erbjuder utbildning till alla typer av användare. Förutom basutbildning för projektgruppen erbjuder vi flera utbildningspaket utifrån behov och var i projektet ni befinner er.

Välj mellan skräddarsydd utbildning på plats, klassrumskurser och/eller material för självstudier.

 

Skräddarsydda analyser

Vår programvara innehåller en mängd standardanalyser och rapporter. Vid behov av kundanpassade analyser och rapporter hjälper våra erfarna konsulter er gärna.

 

Simuleringar

Vi hjälper er gärna att simulera utfallet av olika scenarier. Utfallet kan uttryckas i ekonomiska termer eller andra värden, t.ex. hur resursbehovet påverkas om ni förändrar produktionsvolymen jämfört med föregående år.

 

Verksamhetsutveckling

Om ni vill ha hjälp med att analysera er verksamhet utifrån er kostnads- och lönsamhetsmodell, dra slutsatser och genomföra förändringar i verksamheten så finns våra verksamhetskonsulter tillhands för att bistå er.