Salford Royal NHS

Rätt medicin för framgång på Salford

Det välrenommerade sjukhuset Salford Royal NHS Foundation Trust i England är närmast passionerade över kvalitet och patientsäkerhet och strävar ständigt efter att optimera sin verksamhet. Med siktet högt följer behov av kvalitetsuppföljning, kostnadstransparens, information om kostnadsdrivare samt metoder för att hitta framgångsfaktorer för sund tillväxt.

 

För att erhålla trovärdig ledningsinformation och god förståelse för intäkter och kostnader av patientbehandlingarna valde Salford att implementera Prodacapo. Sex månader efter beslut om införande var Prodacapo framgångsrikt färdigimplementerat.

Med hjälp av Prodacapos aktivitetsbaserade kalkyl har Salfords ledning och kliniker fått en mycket god insikt i verksamheten och dess lönsamhet. Genom att djupdyka ner i sin verksamhet och ta reda på kostnaden per patienthändelse har de nu en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar prestanda, produktivitet och lönsamhet. Prodacapo används dessutom som en objektiv bas för att identifiera förbättringspotential. Med Prodacapos styrkortslösning mäter Salford verkamhetsutfallet mot mål och planer, ända från styrelsenivå till avdelningsnivå.

 

”Som en nyckelfaktor i vår kvalitetsstrategi har vi nu ett omfattande system som förser oss med den verklighetsförankrade information som ledningen behöver för att med förtroende fatta viktiga strategiska och operationella beslut”, säger Tony Whitfield, finansdirektör och vice VD, Salford.

 

"Informationen har varit till enorm hjälp i diskussioner i ett flertal ämnen eftersom vi nu vet vilka områden som är lönsamma och inte, och framför allt så kan vi förklara varför."
Stephen Kennedy, vice finansdirektör.

KORREKT DEBITERING

”Informationen från Prodacapo har hjälpt oss enormt i många diskussioner. Nu vet vi vad som är lönsamt och inte - och framför allt, vi kan förklara varför. Det hjälper oss bl.a. att behålla vår konkurrenskraft och att fastställa priser när vi lämnar anbud”, säger Stephen Kennedy, vice finansdirektör, Salford.

 

Utnyttjande av operationssalar är en kritisk framgångsfaktor för sjukhus. Arbetet med Prodacapo har resulterat i att Salford har en bättre förståelse för komplexiteten samt arbetar mer holistiskt med utnyttjandet av operationssalarna. Med hjälp av Prodacapo visade det sig även att den tidigare kostnadsberäkningen av röntgen var felaktig. Numera beräknar Salford kostnaden utifrån en mer sofistikerad metod än tidigare. Exempelvis debiteras en enkel röntgen till ett mycket lägre pris än mer avancerade röntgenundersökningar, för att återspegla den lägre arbetsinsatsen.

 

"Vi valde Prodacapos lösning för att enkelt kunna kommunicera komplex information."
Tony Whitfield, finansdirektör och vice VD.

“Prodacapo är ett extremt kraftfullt lednings- och rapporteringsverktyg.  Resultatet har dels bekräftat vad vi tidigare anade, men även gett oss nya intressanta insikter.”

Tony Whitfield
Finance Director and Deputy Chief Executive,
Salford Royal NHS Foundation Trust

ENKLARE SAMARBETE

”Nu kan Salford ta fram riktigt trovärdig finansiell ledningsinformation på patienthändelsenivå, vilket är nödvändigt för att kliniker och chefer ska kunna samarbeta för att utveckla sjukhuset framgångsrikt”, säger Robin Bellis-Jones, kundansvarig Prodacapo-partner i England. 

 

Mer exakt och omfattande patientdata finns numera lättillgängligt för alla kliniker och chefer som är involverade i vidareutvecklingen av verksamheten. Tillgängligheten uppmuntrar till mer objektiv analys, dialog och debatt om bl.a. provisioner av tjänster och individuella specialiteter.

 

Med hjälp av Prodacapo kan Salford sätta differentierade mål och cheferna förstår var kostnadsförbättringar kan ske. Salford fortsätter fokusera på att ”göra rätt första gången” och att bibehålla sitt starka patientfokus.

En kontinuerlig resa

Salford arbetar ständigt med att dra nytta av infor-mationen från Prodacapo för att sätta upp nya mål. Att klinikerna nu har tillgång till information som de tidigare saknade skapar bättre förutsättningar för att arbeta tillsammans med ledningen för att identifiera och korrigera problemområden. En viktig del i det kontinuerliga arbetet är att identifiera förbättringsmöjligheter och kostnader för exempelvis nyttjandegrad, patientgenomströmning och nya patientvårdsrutiner.

”Salford har påbörjat resan att bli det bästa sjukhuset och att säkerställa att vi levererar högkvalitativ och säker service på det mest effektiva sättet. Implementeringen av Prodacapo är en vital del av detta", konstaterar Stephen Kennedy, vice finansdirektör, Salford.

Vad våra kunder säger

"Innan Prodacapo så var vår finansiella planeringsprocess manuell, komplex och baserade sig på kalkylblad."

 

Stephen Douglas

Manager of Financial Planning and Analysis, Alberta Blue Cross

"Att implementera Prodacapo var ett strategiskt beslut som vi fattade för att kunna möta de nya marknadsförutsättningarna för hälso- och sjukvården i Nederländerna."

Niek Bossché
Projektledare, Erasmus MC

"Med Prodacapo erhåller vi bättre informationsunderlag och mer precis patientkostnadsdata."

 

"För oss är det väldigt viktigt att kunna analysera medicinsk praxis och kvalitet, för styrning och jämförelser på olika nivåer och avdelningar. Prodacapo ger oss till exempel bättre styrningsunderlag vad gäller resursåtgång per patientbehandling."

 

Reidun Martine Rømo

Ekonomichef, Helse Midt-Norge

”Genom att använda TDABC i Prodacapo får vi en kostnadskalkyl som är enkel att uppdatera och underhålla, en kostnadsmodell som verksamheten förstår och en enhetlig metod för att spåra kostnader till vårdkontakter.”

Roland Ylander
KPP-ansvarig, Jämtlands läns landsting

Alberta Blue Cross logotype
Erasmus MC
Helse Midt Norge
Jämtlands läns landsting