Pipelife

Pipelife International GmbH

Se filmen om Pipelife
Ta del av Grigorios Tzavelopoulos erfarenheter av att arbeta med Prodacapo.

Nya perspektiv med Prodacapo

Plaströrsleverantören Pipelife använder Prodacapo för att säkerställa en framgångsrik och långsiktig tillväxt. Med Prodacapo har Pipelife-koncernen fått ett verktyg för mer exakt kostnadsberäkning och en djupare förståelse för hur de kan förbättra sin lönsamhet.

 

"Prodacapo ABM förser oss med det beslutsunderlag vi behöver för våra affärsbeslut", säger Greg Tzavelopoulos, Pipelife.

Pipelife bestämde sig för att införa aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) för att få ett gemensamt system för ekonomistyrningen inom hela koncernen. De saknade även ett pålitligt verktyg för att mäta och förstå lönsamheten och därmed långsiktigt förbättra produkt- och kundresultatet.

 

Genom att implementera Prodacapo ABM i hela Pipelife-koncernen får ledningen viktig input till sina strategiska affärsbeslut och kan jämföra kostnader mellan dotterbolagen. Det blir enklare för koncernledningen att både förstå och kontrollera lönsamheten.

 

UTRULLNING I 27 LÄNDER

Pipelife bildade ett ABC-team med uppdrag att leda projektet och implementera Prodacapo på alla dotterbolag i 27 länder. Greg Tzavelopoulos utsågs till teamledare med Evelyn Gakii Ireri vid sin sida. ABC-teamet fungerar som ett kompetenscenter både tekniskt och strategiskt.

 

"Vi har fått väldigt god hjälp av Prodacapos konsult, som var oerhört kompetent och professionell. Han överträffade alla våra förväntningar tillförde kunskap utifrån många perspektiv", konstaterar Greg och fortsätter: 

Att implementera ABC är dessutom riktigt intressant och inte alls så komplext som jag trodde att de skulle vara. Samtliga dotterbolag använder samma ABC-modell och databas."

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

”Det viktigaste för en lyckad ABC-implementation är personalengagemang, teknisk kompetens, praktisk erfarenhet och en effektiv implementationsprocess. Personalengagemang är viktigt eftersom en ABC-analys kräver information från olika avdelningar samt input, kunskap och förståelse som sträcker sig utanför en controllers normala arbetsområde", säger Greg och fortsätter:

 

"Se till att minimera den administrativa arbetsinsatsen för controllers, tydligt kommunicera projektets mål, informera berörd personal varför ni implementerar ABC och vilket resultat man kan förvänta sig."

 

ANVÄNDARVÄNLIG PROGRAMVARA

”Prodacapos programvara uppfyller inte bara våra tekniska krav utan ger oss även en djupare förståelse för lönsamheten", säger Greg.

 

"Jag gillar flexibiliteten i Prodacapos programvara. Den är enkel att förstå och använda även om du inte är speciellt teknisk," säger Evelyn och fortsätter:

 

"Det gick snabbt att förstå hur jag skulle använda programmet. Jag uppskattar det användarvänliga gränssnittet, strukturen och ikonerna som förtydligar var jag ska hitta informationen jag letar efter. Strukturen i Prodacapo ger dig en komplett bild av din kostnadsmodell och får dig att se kostnaderna utifrån ett nytt perspektiv. Den grafiska översikten i Prodacapo har hjälpt oss att förstå modellstrukturen."

“Prodacapo ABM ger oss möjlighet att analysera vår organisation från ett helt nytt perspektiv."

Niels Rune Solgaard-Nielsen
VD, Pipelife International

BAS FÖR AFFÄRSBESLUT

Med Prodacapo får Pipelife en tydlig bild över vilka produkgrupper och områden de bör fokusera på, vad som inte fungerar och vilka förändringar som krävs. Som ett led i detta har ett av produktionsbolagen redan hunnit se över sina leverantörer av komponenter, förhandlat nya avtal och förändrat sina mindre lönsamma produktionslinjer till att bli mer lönsamma.

 

"Nu kan vi lita på våra kostnadsresultat." Greg Tzavelopoulos. 

 

"Prodacapo ABM har försett oss med en mer komplett bild av produkt- och kundlönsamheten. Geom att kartlägga våra aktiviteter har vi nu en bättre förståelse för vad som händer i företaget. Vi har identifierat icke värdeadderande aktiviteter och vi har börjat revidera dem regelbundet för att öka produktiviteten. Prodacapo förser vår ledningsgrupp med ett detaljerat verktyg för sina affärsbeslut," säger Stefan Sjöberg, controller på Pipelife, Ljung i Sverige.

VÄRDEFULL AFFÄRSERFARENHET

"Att driva detta Prodacapo-projekt är den mest värdefulla affärserfarenhet jag hittills har varit med om. Med 27 länder i koncernen och mer än 10 lokala affärssystem var det en utmaning för ledningen att fatta affärsbeslut. Prodacapo ABM ger oss tillgång till korrekt affärsdata (inte bara data från ekonomisystemen) samt ett verktyg för ekonomistyrningen med tillförlitligt resultat.

 

Nu vet vi vad som redan fungerar effektivt och hur vi kan utveckla vår affärsverksamhet. Vi förstår vad som påverkar vår lönsamhet och vi har redan börjat vidta åtgärder för att förbättra vårt resultat.

 

Med Prodacapo har vi fått nya insikter och mycket bättre kostnadskontroll. Nu är det dags att agera, att förbättra våra mindre effektiva områden, jämföra våra dotterbolag och att förändra några av våra affärsbeteenden. Och sist men inte minst - att fokusera på våra mest lönsamma områden", konstaterar Greg Tzavelopoulos.

Vad våra kunder säger

"Innan Prodacapo så var vår finansiella planeringsprocess manuell, komplex och baserade sig på kalkylblad."

 

Stephen Douglas

Manager of Financial Planning and Analysis, Alberta Blue Cross

"Att implementera Prodacapo var ett strategiskt beslut som vi fattade för att kunna möta de nya marknadsförutsättningarna för hälso- och sjukvården i Nederländerna."

Niek Bossché
Projektledare, Erasmus MC

"Med Prodacapo erhåller vi bättre informationsunderlag och mer precis patientkostnadsdata."

 

"För oss är det väldigt viktigt att kunna analysera medicinsk praxis och kvalitet, för styrning och jämförelser på olika nivåer och avdelningar. Prodacapo ger oss till exempel bättre styrningsunderlag vad gäller resursåtgång per patientbehandling."

 

Reidun Martine Rømo

Ekonomichef, Helse Midt-Norge

”Genom att använda TDABC i Prodacapo får vi en kostnadskalkyl som är enkel att uppdatera och underhålla, en kostnadsmodell som verksamheten förstår och en enhetlig metod för att spåra kostnader till vårdkontakter.”

Roland Ylander
KPP-ansvarig, Jämtlands läns landsting

Alberta Blue Cross logotype
Erasmus MC
Helse Midt Norge
Jämtlands läns landsting