Referenser

Referenser

Våra referenser

I 20 års tid har vi haft förmånen att arbeta med framgångsrika företag och organisationer i ett flertal länder och i vitt skilda branscher. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi kontinuerligt utvecklat våra lösningar för att säkra resultatförbättring och långsiktig framgång hos våra kunder.

Läs mer om hur vi hjälper våra kunder

Private sector

Det danska statligt ägda lotsföretaget Danpilot kommer i framtiden att bli utsatt för konkurrens på områden som tidigare varit reglerade. Genom aktivitetsbaserad kostnadskalkylering, ABC, har de fått bättre information om lönsamheten och samtidigt lagt en grund för framtida beslut.

Läs mer

Med Lean och aktivitetsbaserad kostnadskalkylering vill King County i Washington bättre möta kundernas förväntningar och samtidigt hålla kostnaderna på en rimlig nivå. De har arbetat för att utveckla och optimera nyttjandet av resurser för att kunna ge en god och effektiv service. 

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Med hjälp av Prodacapo redovisar Landstinget Dalarna både totalkostnadsbokslut (TKB) och kostnad per patient (KPP) till SKL. "Med Prodacapo har vi en stark standardprodukt som grund och ett flexibelt ramverk för vårt KPP-arbete", säger Urban Hedlund, controller och KPP-ansvarig på LT Dalarna.

 

"Prodacapo är ett flexibelt verktyg som kan anpassas utifrån våra processer och vår verksamhet. Det är viktigt att inte vara styrda av verktyget." Urban Hedlund.

Läs mer

Tidigare fick röntgenavdelningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Enköpings lasarett slita hårt för att beräkna och förstå sina kostnader och prislista. Kalkylen som låg till grund för prislistan hade 20 år på nacken, var svår att uppdatera och saknade transparens. Det var svårt att redovisa vilka produkter och kostnader som ingick i priset till röntgenkunderna.

 

Idag har personal och ledning däremot all anledning att känna sig nöjda efter att tillsammans ha arbetat fram en tillförlitlig, tydlig och transparent självkostnadsmodell. Nu kan alla lita på kostnadsberäkningen som utgör grunden till en ny prislista.

Läs mer

Det välrenommerade sjukhuset Salford Royal NHS Foundation Trust i England är närmast passionerade över kvalitet och patientsäkerhet och strävar ständigt efter att optimera sin verksamhet. Med siktet högt följer behov av kvalitetsuppföljning, kostnadstransparens, information om kostnadsdrivare samt metoder för att hitta framgångsfaktorer för sund tillväxt.

 

För att erhålla trovärdig ledningsinformation och god förståelse för intäkter och kostnader av patientbehandlingarna valde Salford att implementera Prodacapo. Sex månader efter beslut om införande var Prodacapo framgångsrikt färdigimplementerat.

Läs mer

Privat sektor

Plaströrsleverantören Pipelife använder Prodacapo för att säkerställa en framgångsrik och långsiktig tillväxt. Med Prodacapo har Pipelife-koncernen fått ett verktyg för mer exakt kostnadsberäkning och en djupare förståelse för hur de kan förbättra sin lönsamhet.

 

"Prodacapo ABM förser oss med det beslutsunderlag vi behöver för våra affärsbeslut", säger Greg Tzavelopoulos, Pipelife.

Läs mer

Vad våra kunder säger

"Innan Prodacapo så var vår finansiella planeringsprocess manuell, komplex och baserade sig på kalkylblad."

 

Stephen Douglas

Manager of Financial Planning and Analysis, Alberta Blue Cross

"Att implementera Prodacapo var ett strategiskt beslut som vi fattade för att kunna möta de nya marknadsförutsättningarna för hälso- och sjukvården i Nederländerna."

Niek Bossché
Projektledare, Erasmus MC

"Med Prodacapo erhåller vi bättre informationsunderlag och mer precis patientkostnadsdata."

 

"För oss är det väldigt viktigt att kunna analysera medicinsk praxis och kvalitet, för styrning och jämförelser på olika nivåer och avdelningar. Prodacapo ger oss till exempel bättre styrningsunderlag vad gäller resursåtgång per patientbehandling."

 

Reidun Martine Rømo

Ekonomichef, Helse Midt-Norge

”Genom att använda TDABC i Prodacapo får vi en kostnadskalkyl som är enkel att uppdatera och underhålla, en kostnadsmodell som verksamheten förstår och en enhetlig metod för att spåra kostnader till vårdkontakter.”

Roland Ylander
KPP-ansvarig, Jämtlands läns landsting

Fler referenser