Produkter för privat sektor

Produkter för privat sektor

Produkter: Privat sektor

Prodacapo erbjuder programvara för verksamhetsstyrning, aktivitetsbaserade kostnads- och lönsamhetskalkyler, budgetering, planering, processförbättringar, styrkort, mm. 

 

Kontakta oss så hjälper vi er att kombinera den bästa lösningen utifrån era specifika behov och utmaningar!

Prodacapo ABM

Med Prodacapo ABM skapar du lättförståeliga och verksamhetsförankrade kalkyler som ger vägledning till kostnadsreducering och lönsamhetsförbättring. Kalkylen är aktivitetsbaserad, vilket innebär att kostnadsberäkningen utgår från hur aktiviteter inom organisationen utförs och förbrukas, dvs. vem gör vad. Du får inte bara svar på hur mycket olika saker kostar, utan även varför.

 

Prodacapo ABM kan användas för att beräkna kostnad och lönsamhet per t.ex. per kund, produkt, tjänst eller distributionskanal. Oavsett vilket kostnadsobjekt du väljer så är den största nyttan med Prodacapo ABM att du får en förståelse för hur arbetet i verksamheten påverkar resultatet.

 

Läs mer om Prodacapo ABM i vårt produktblad

Prodacapo Scorecard

Prodacapo Scorecard hjälper dig att översätta strategi till handling, fokusera på vad som är kritiskt för att lyckas och därmed uppnå resultat.

 

Många upplever det svårt att konkretisera och kommunicera visionen och strategin och uppnå önskad effekt med uppsatta mål. Ofta beror denna svårighet på att det saknas stöd för att överbrygga gapet mellan strategisk planering och den dagliga verksamheten. Prodacapo Scorecard gör det enklare att leda verksamheten framåt. Det är mer än ett enkelt mätverktyg - det är ett ledningsverktyg.

 

Läs mer om Prodacapo Scorecard i vårt produktblad

Prodacapo Process Management

Med Prodacapo Process Management kan ni kartlägga processer och identifera förbättringspotential. Vi stödjer alla steg i processarbetet. Från kartläggning, analys och förbättring av processerna - till kontinuerligt förbättringsarbete.

 

Börja med att kartlägga och visualisera era aktiviteter, processer och dess flöde i hierarkier. Processkartorna kan kopieras och ritas i flera vyer för att exempelvis beskriva och illustrera både nuläge och önskeläge eller för att följa vilka avdelningar som är inkopplade i ett aktivitetsflöde.

 

Med hjälp av Prodacapo Process Management kan ni även identifiera och kvantifiera förbättringspotential och därmed tydliggöra hur ni kan optimera verksamheten. Ni kan även länka problem och förbättringspotential till var i processen de uppstår samt vilken kostnad de orsakar i tid och pengar. 

 

Läs mer om Prodacapo Process Management i vårt produktblad

Våra tilläggsprodukter

Prodacapo Planning

Med Prodacapo Planning kan du simulera och planera framtida resursbehov, kostnader och lönsamhet. Prodacapo Planning är aktivitetsbaserat för att etablera de verkliga orsak-verkan-sambanden mellan resursåtgång och de tjänster/produkter som levereras - ett samband som ofta saknas i traditionell planering.

Prodacapo Dashboard

I Prodacapo Dashboard kan du samla och dela anpassad information för att visa i Prodacapos webbgränssnitt eller i Microsoft Sharepoint.

Prodacapo Dashboard är en rollbaserad portal där du enkelt kan skapa sidor som är tillgängliga för specifika användargrupper i Prodacapo.

Prodacapo Power Analytics IMA

Prodacapo Power Analytics IMA utvidgar analys- och rapporteringsmöjligheterna i Prodacapo ABM och erbjuder online analys (IMA) för snabb multidimensionell analys. Användare kan snabbt och enkelt vända och vrida på data för att erhålla den information de behöver.

Prodacapo Reporting Data Mart

Med Prodacapo Reporting Data Mart kan du enkelt göra multidimensionella analyser av det kalkylerade resultatet i Prodacapo. Med hjälp av Prodacapo Reporting Data Mart kan du skapa analyser i önskat system eller miljö utan kunskap om Prodacapos tabeller.