Produkter hälso- & sjukvård

Produkter hälso- & sjukvård

Produkter: hälso- & sjukvård

Prodacapo erbjuder programvara för att förbättra kostnadskontrollen, reducera onödiga kostnader och effektivisera vården på rätt sätt. Vi anser att effektivisering av verksamheter ska gagna både patienter, medarbetare, kvalitet och ekonomi. 

 

Kontakta oss så hjälper vi er att kombinera den bästa lösningen utifrån era specifika behov och utmaningar. Läs gärna mer om vårt erbjudande för bättre kostnadskontroll i vården.

Prodacapo Costing

Med vår kalkyllösning för vården blir det enkelt att beräkna och presentera kostnad per patient, behandling, diagnos och DRG.

 

Prodacapo Costing ger inte bara svar på vad olika saker kostar, utan även varför. Kalkylen är aktivitetsbaserad, vilket innebär att kostnadsberäkningen utgår från hur aktiviteter inom organisationen utförs och förbrukas, dvs. vem gör vad. Du får inte bara svar på hur mycket olika saker kostar, utan även varför.

 

Den största nyttan med att beräkna KPP i Prodacapo är att du får en förståelse för hur arbetet i verksamheten påverkar kostnaden per patient.

 

Prodacapo Costing Analytics

Tilläggsfunktionen Costing Analytics gör det enkelt att, med hjälp av QlikSense, presentera ert hälsodata visuellt. Genom färdiga rapportmallar kan du följa kostnadstrender för olika patientgrupper och vårdtjänster.

 

Se en presentationsvideo om Costing Analytics

 

 

 

Prodacapo Region

Prodacapo Region är en produkt som sammanställer allt vårddata i en region och som visualiserar alla patienters vårdflöden tvärs över alla vårdgivare.

 

Produkten har utvecklats som ett svar på den finska vårdreformen där fokus ligger på att integrera äldrevård, primärsjukvård och sjukhusvård. Den ger underlag för att optimera alla vårdgivares tjänsteutbud inom en region och är anpassad för att stödja värdebaserad vård.

 

Alla vårdkontakter grupperas i patientgrupper för att beskriva hela patientens vårdkedja. Prodacapo Region visualiserar dessa patientgruppers flöden med både kvalitetsutfall och kostnader och är därför ett utmärkt stöd i arbetet med värdebaserad och integrerad vård.

Prodacapo DRG

Prodacapo DRG kan användas som DRG-grupperare för samtliga länder som följer NordDRG.

 

Diagnosrelaterade grupperingar har använts som patientklassificeringssystem sedan början av 90-talet. Idag används systemet för verksamhetsbeskrivning, analys och som grund för ersättningar.

 

Prodacapo DRG-grupperingar finns i tre utföranden: Interaktiv gruppering i VisualDRG, Batch-gruppering och programmeringsgränssnitt samt bibliotek för att integrera grupperingsfunktionalitet med kundsystem (PAS), datalager (DW) eller ersättningskalkylsystem. Samtliga DRG-grupperare är certifierade av Nordic Casemix Center.

 

Förutom vår produkt för DRG-grupperare erbjuder vi även batchgrupperingar, inklusive bearbetning och analys samt support kring kodnings- och DRG-frågor. 

Prodacapo DRG Costing Integrator

Prodacapo DRG Costing Integrator är en funktion som kopplar ihop Prodacapo Costing med Prodacapo DRG.

 

Funktionen gör att man enkelt och sömlöst kan hantera gruppering och omgruppering av DRG på patientdata som finns inläst i Prodacapo Costing - direkt i systemet.

 

Läs mer om Prodacapo DRG Costing Integrator