Filarkiv

Filarkiv

Filarkiv

Ladda ner våra broschyrer, produktblad och kundcase som PDF-filer för att läsa mer om våra produkter och lösningar och hur framgångsrika organisationer använder våra lösningar för att prestera bättre och nå resultat.

 

 

 

Kundcase

 • Landstinget i Uppsala län

  Personal och ledning på röntgenavdelningarna i Uppsala läns landsting har all anledning att vara stolta efter att tillsammans ha arbetat fram en tillförlitlig och transparent självkostnadskalkyl. Nu kan alla lita på kostnadsberäkningen som utgör underlaget till en ny prislista.

  Läs mer i vårt kundcase.

 • King County

  Med Lean och aktivitetsbaserade kostnadskalkyler möter King County kundernas förväntningar och håller samtidigt en rimlig kostnadsnivå. Här pågår ett ständigt arbete att optimera resurser och erbjuda riktigt bra service till kommuninvånarna.

  Läs mer i vårt kundcase.

 • DanPilot

  Det danska statligt ägda lotsföretaget Danpilot kommer i framtiden att bli utsatt för konkurrens på områden som tidigare varit reglerade. Genom ABC har de fått bättre information om lönsamheten och samtidigt lagt en grund för framtida beslut.

  Läs mer i vårt kundcase.

 • Pipelife-koncernen

  Med Prodacapo har plaströrsproducenten Pipelife fått ett verktyg för mer exakt kostnadsberäkning och en bättre förståelse för hur de kan förbättra sin lönsamhet samt säkerställa en framgångsrik och långsiktig tillväxt.

  Läs mer i vårt kundcase.

 • Landstinget i Dalarna

  Med hjälp av Prodacapo redovisar Landstinget Dalarna både totalkostnadsbokslut och kostnad per patient till SKL.

  Läs mer i vårt kundcase.

 • Salford Royal NHS Foundation Trust

  Med hjälp av Prodacapos aktivitetsbaserade kalkyl har Salfords ledning och kliniker fått en mycket god insikt i verksamheten och dess lönsamhet.

  Läs mer i vårt kundcase.

 • Länsstyrelsen i Stockholms län

  Med Prodacapos lösningar för processoptimering och balanserat styrkort har Länsstyrelsen i Stockholm hittat konkreta verktyg för att effektivisera sin verksamhet.

  Läs mer i vårt kundcase.

Broschyrer

 • Prodacapos lösning för hälso- och sjukvård

  Prodacapos lösning hjälper er att skapa en effektivare verksamhet som gagnar både patient, medarbetare, kvalitet och ekonomi.

  Läs mer i vår folder.

 • Prodacapos lösning för hälso- och sjukvård (Danska)

  Prodacapos lösning hjälper er att skapa en effektivare verksamhet som gagnar både patient, medarbetare, kvalitet och ekonomi.

  Läs mer i vår folder. (Danska)

 • Prodacapos lösning för privat sektor

  Vi erbjuder en helhetslösning med kostnads- och lönsamhetsanalyser för att säkra långsiktig framgång och kontinuerlig resultatförbättring.

  Läs mer i vår folder.

 • Prodacapos KPB-lösning för kommuner

  Vår KPB-lösning hjälper din kommun att bli effektivare med bra beslutsunderlag och användbara jämförelsetal.

  Läs mer i vår folder.

 • Prodacapo ABM

  Med Prodacapo ABM skapar ni lättförståeliga och verksamhetsförankrade kalkyler som ger vägledning till lönsamhetsförbättring.

  Läs mer i vårt produktblad.

 • Prodacapo Process Management

  Med Prodacapo Process Management kan ni driva ett kontinuerligt förbättringsarbete som gynnar organisationens samtliga intressenter.

  Läs mer i vårt produktblad.

 • Prodacapo Scorecard

  Det här är lösningen som hjälper din organisation att översätta strategi till handling och därmed uppnå resultat.

  Läs mer i vårt produktblad.

 • Prodacapo Planning

  Prodacapo Planning hjälper din organisation att simulera och planera framtida resursbehov, kostnader och lönsamhet.

  Läs mer i vårt produktblad.


Whitepapers

 • Prodacapo KPP - verksamhetsstyrning inom vården

  Vilka är de viktigaste faktorerna för att KPP-kalkyler inte bara ska vara användbara för ekonomer, utan även kunna användas av verksamhetschefer för att utveckla och förbättra verksamheten?