Säker hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR

Säker hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR

prodacapo_gdpr
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge ett förstärkt skydd av den enskildes personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps.

 

På FCG Prodacapo Group värnar vi om våra kunders personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi har arbetat fokuserat med att anpassa våra produkter, arbetsprocesser och rutiner till den nya dataskyddsförordningen.

 

Det arbetet har bl a resulterat i att:

- Vi upprättar personuppgiftsbiträdesavtal i alla projekt där vi kan komma att hantera personuppgifter.

- Vi har uppdaterat vår integritetspolicy där vi tydligt beskriver hur vi hanterar personuppgifter, varför vi samlar in och hur vi använder dem.

- Våra produkter har genomgått anpassningar för att säkerställa att de uppfyller kraven för den nya dataskyddsförordningen. 

- Våra rutiner och processer har anpassats och förbättrats, bl a kring hur och när vi raderar personliga uppgifter.

 

För att läsa mer om hur vi arbetar för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, läs vår integritetspolicy.