Nyheter i Prodacapo 11.0

Nyheter i Prodacapo 11.0

Ni har väl inte missat att vi har släppt en ny programversion, Prodacapo 11.0?

I Prodacapo 11.0 är Prodacapos importverktyg (Prodacapo Connect) tillgängligt både via Windowsgränssnittet och webbgränssnittet. Det innebär att du kan importera och exportera all typ av data till Prodacapo-modellen även via webbgränssnittet.

 

Vi har även lagt till fler möjligheter att skräddarsy import- och exportmallarna så att det blir enklare att förstå mallarna och importera/exportera data (t.ex. döpa om rubriker, färgkoda kolumner och beskriva sekvenser).

 

Med Prodacapo 11.0 är det enklare att filtrera data när du importerar och exporterar. T.ex. kan du välja att lägga till attribut på samtliga aktiviteter på en specifik avdelning (genom att filtrera en avdelning och importera attribut).

 

Sökfunktionen i Prodacapo ABM har förbättrats, vilket innebär att det nu är enklare att hitta alla typer av objekt i Windowsgränssnittet.

 

Integrerad inloggning i Prodacapos Windowsgränssnitt och importverktyget Prodacapo Connect är också en nyhet som förenklar hanteringen av Prodacapo.

 

För mer information om nyheter i Prodacapo 11.0, logga in på vår supportwebb via www.prodacapo.se/support (för dig med avtal).

(Knowledgebase>Releases>Prodacapo 11.0>What's New in 11.0)