Ny release: Prodacapo Costing

Ny release: Prodacapo Costing

Prodacapo Costing 2019
Den 29 november lanseras den senaste versionen av Prodacapo Costing: version 2019 som innehåller många förbättrade funktioner för att göra det ännu enklare för användarna att arbeta med sitt hälsodata.

 – Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med våra kunder och användare.
Det ger oss en unik insikt i våra användares dagliga utmaningar och ger oss en bra möjlighet att utveckla produkter och tjänster som underlättar arbetet för våra kunder och ökar användningsområdet av hälsodata, säger Erika Sundefors, Operations Manager Sweden, Prodacapo Group.

 

Ett urval av nyheter i Prodacapo Costing 2019

•  Förbättrad modelldesign i många olika delar, t ex en HR-data lösning som möjliggör automatisk fördelning av lönekostnader

• Utbyggd import/export funktionalitet, bland annat förbättrad loggning som visar mer detaljer och inkluderar utökade rapporter

• Fullt inbyggd integration med Prodacapo Costing Analytics, en funktion baserad på QlikSense som ger enkel och visuell presentation av KPP-datat

 

-  Prodacapo Costing är så mycket mer än ett verktyg för att dra ut rapporter för kostnad per patient (KPP), säger Amir Shafazand, Consultant manager Sweden, Prodacapo Group. Våra kunder använder systemet för att ta ut underlag som hjälper dem i sin verksamhetsutveckling och i förlängningen kommer det patienterna till nytta i form av effektivare och bättre vård.

 

Den nya versionen finns tillgänglig för avtalskunder på Prodacapos supportwebb.