Mikael Werthén ny Country Manager för LOGEX i Sverige

Mikael Werthén ny Country Manager för LOGEX i Sverige

Mikael Werthén är ny Country Manager för LOGEX i Sverige. Han kommer närmast från Atea och tillträdde som Country Manager 1 februari.

LOGEX Group är verksamma i Sverige genom de svenska dotterbolagen Prodacapo och Ivbar, marknadsledande leverantörer av IT-stöd för avancerad kostnads- och kvalitetsanalys inom hälso- och sjukvården. Under 2020 kommer de svenska bolagen att samlas under det gemensamma varumärket LOGEX.

 

Mikael Werthén har tillträtt som ansvarig för den svenska marknaden och kommer att leda verksamheten för de svenska bolagen.

 

-LOGEX Group är i en stark expansionsfas där vi stärker och förtydligar vårt erbjudande till den europeiska marknaden, säger Philipp Jan Flach, CEO på LOGEX Group. Mikael kommer att spela en nyckelroll i företagets ambition att utveckla verksamheten på den svenska marknaden. Mikael är en affärsdriven ledare med erfarenhet av hälso- och sjukvård och analys i kombination med en stark kommersiell bakgrund. Hans erfarenhet och etablerade nätverk i Sverige är en utmärkt grund för att leda LOGEX Sweden framöver.

 

Mikael kommer närmast från en roll som chef för Hälso-& Sjukvård på Atea. Dessförinnan har Mikael varit verksam inom Medtech i över 17 år där han har haft ledande positioner i olika teknologi-företag.

 

- Jag ser fram emot att bidra till att ekonomiuppföljning och avancerad analys blir viktiga faktorer för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården, säger Mikael Werthén. LOGEX Group har en unik position inom avancerad kostnads- och kvalitetsanalys och tillsammans med det svenska teamets specialistkompetens och långa erfarenhet inom de områdena, hoppas jag att vi fortsatt ska vara en naturlig samtalspartner för våra kunder och partners.

 

 

Kontaktinformation:

Jessica Alnesved
Marketing Manager
jessica.alnesved@prodacapo.com
Tfn: 070 698 25 27

 

Mikael Werthén                                                                     
Country Manager                                                                 
Mikael.werthen@prodacapo.com                                       
Tfn: 072 235 97 24                                                              

 

 

Prodacapo
Prodacapo tillhandahåller IT-lösningar för hälso- och sjukvården som hjälper verksamheten att följa patientens resa genom vården och ger möjlighet att mäta och följa upp kostnadsutfall. Det ger kunderna en bra grund för optimering och processförbättring för att förbättra det medicinska utfallet och patienternas upplevelse av vården. Prodacapo har en marknadsledande position i Finland, Sverige och Norge samt en stark närvaro i Storbritannien.

 

Ivbar
Ivbar ger hälso- och sjukvården verktyg för att analysera och förstå sin data för att kunna utveckla och förbättra vården. Bolaget grundades 2012 i Stockholm och har växt från ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet till en väletablerad och marknadsledande leverantör i Sverige.

 

LOGEX Group
2018 gick bolagen LOGEX, Value2Health, Ivbar och Prodacapo samman och bildade LOGEX Group för att erbjuda den europeiska hälso- och sjukvården ledande IT-stöd inom avancerad kostnads- och kvalitetsanalys. Produkterna ger våra kunder djupa insikter i sina processer, hälsoutfall och kostnader inklusive möjlighet till avancerad analys och jämförelse på regional, nationell och internationell nivå. Därigenom får både beställare och utförare bättre förutsättningar att förbättra det medicinska resultatet och optimera sin resursanvändning.