LOGEX, Ivbar och Prodacapo går samman: Blir ledande inom IT-system för avancerad kostnads- och kvalitetsanalys i vården

LOGEX, Ivbar och Prodacapo går samman: Blir ledande inom IT-system för avancerad kostnads- och kvalitetsanalys i vården

LOGEX, Ivbar och Prodacapo har beslutat att gå samman. Tillsammans bildar de det nya bolaget LOGEX Group, som kommer att vara marknadsledande inom programvara för analys av kvalitet, kostnad och effektivitet i hälso- och sjukvården.

De tre företagen är idag ledande inom sina respektive marknader – Nederländerna, Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och Frankrike.

 

LOGEX har huvudkontor i Amsterdam och är ledande inom kostnadsanalys och -uppföljning, budgetering och planering för sjukvården. LOGEX består också av Value2Health och MRDM. Value2Health har en stark position inom kvalitetsanalys för sjukvården i Nederländerna och är specialiserat på att ge vårdgivare, beställare, myndigheter och patienter tillgång till tillförlitlig information som bidrar till att skapa bättre kvalitet och resultat. MRDM är experter inom datasäkerhet, lagring och bearbetning av vårddata och ansvarar bland annat för driften av den nederländska nationella kvalitetsregisterplattformen DICA.

 

Ivbar, med huvudkontor i Stockholm, är väletablerade inom svensk sjukvård och arbetar med tekniska lösningar för effektivitetsanalys och hanteringen av avancerade betalningsmodeller.

 

Prodacapo, med huvudkontor i Helsingfors, är marknadsledande i Finland, Sverige och Norge inom tekniska lösningar för kostnadsanalys inom vårdsektorn. Prodacapo har också en stark närvaro på den brittiska marknaden.

 

I LOGEX Group kommer respektive företag kunna vidareutveckla sina kärnkompetenser och produktportföljer. Målet är att kunna erbjuda ännu bättre lösningar till hälso- och sjukvårdens  intressenter, inklusive beställarorganisationer, vårdutförare, patienter och myndigheter.

 

”När vi nu går samman och skapar en större grupp kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en holistisk produktportfölj. När kunderna använder våra produkter för att få en tydlig översikt över kvalitet, resursåtgång och kostnader. Det underlättar verksamhetsutveckling och gynnar i förlängningen både patienter och samhället i stort”, säger Philipp Jan Flach, VD för LOGEX Group.

 

Sjukvårdkostnadernas andel av BNP ökar i många europeiska länder, samtidigt som trycket ofta är stort på lokala vårdorganisationers ekonomi. Därför växer behovet av effektiviseringar, vilket ställer krav på förståelse för hur såväl kvalitet och ekonomi kan optimeras. LOGEX Groups produkterbjudande stödjer vården i dessa utmaningar.

 

”Att kunna tillhandahålla insikter om patienters hälsoutfall, kostnader och resurser i vården är väldigt viktigt om vi ska kunna hitta lösningar för att hantera de utmaningar som dagens vårdsystem står inför”, säger Kari Lappalainen, VD på Prodacapo.

 

Gruppen kommer initialt att ha kontor i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tjeckien och Nederländerna. Huvudkontoret kommer att ligga i Amsterdam. Det nära samarbetet med sjukvårdssektorn i ett flertal länder ger gruppen goda möjligheter att bidra till lärande över landsgränser.

 

”Att bredda vår geografiska närvaro kommer att ge oss goda möjligheter att tillhandahålla strukturer där våra kunder kan jämföra och förstå sjukvårdsresultat tvärs över regioner och sjukvårdsgrupper. På det sättet kan vi underlätta samarbeten mellan vårdgivare och bidra till att över tid minska skillnader i kvalitet och kostnader”, säger Jonas Wohlin, på IVBAR.

 

LOGEX Group kommer att ha mer än 250 medarbetare och Philipp Jan Flach kommer att vara VD i bolaget.

 

För mer information:

www.logexgroup.com

 

Prodacapo

Rickard Moestam