Goda kundrelationer skapar utveckling

Goda kundrelationer skapar utveckling

– Vi är nog lite speciella som it-företag. Vi har inget avancerat kundhanteringssystem som ger standardsvar på mejl. Här tar vi upp luren och pratar med varandra, säger Amir Shafazand. Känd hos FCG Datawells kunder men en ny bekantskap för FCG Prodacapos.

– Vi verkar i en nischad bransch där ett fåtal personer jobbar med våra produkter. Då är det både ett måste och en lätt sak att skapa goda och långsiktiga relationer, säger Amir Shafazand.

 

Som tidigare VD på FCG Datawell strävade han alltid efter ett tätt samarbete med kunderna. Sammanslagningen till FCG Prodacapo kommer inte att göra någon skillnad i det avseendet. Kunderna kommer fortsätta vara i hans fokus.

– Det är så vi utvecklas. Genom att ha ett utbyte med våra kunder, säger Amir Shafazand.

 

I och med sammanslagningen till FCG Prodacapo Sweden blir kundkretsen större. Det är en fördel anser Amir Shafazand.

 

Ju fler hälso- och sjukvårdskunder som använder Prodacapos lösningar och produkter desto fler finns det att jämföra sig med. Och det är något som många i branschen efterfrågar menar Amir Shafazand.

 

– Vi kan ta det bästa från alla länder där vi nu är verksamma och utveckla produkter som våra kunder har stor nytta av.

 

Amir Shafazand, är en av nyckelpersoner på kontoret i Göteborg. Han kommer arbeta i konsultverksamheten och ha nära kontakt med kunderna i FCG Prodacapo Sweden som nu blir marknadsledande i Norden. Här är hans tre grunder för goda kundrelationer: 

  • Var lyhörd och lyssna på kunden.
  • Var tydlig med vad du kan erbjuda.
  • Ta del av kundens kunskap och dela med dig av din egen.

 

Läs också: Mer värdebaserad vård, säger Amir Shafazand