Prodacapo Sweden förstärker konsultteamet och välkomnar Fakhri Quraishi som teknisk konsult.

Prodacapo Sweden förstärker konsultteamet och välkomnar Fakhri Quraishi som teknisk konsult.

Prodacapo Sweden fortsätter sin satsning på funktionella och värdeskapande IT-stöd för hälso- och sjukvården och har rekryterat Fakhri Quraishi som teknisk konsult.

akhri har lång erfarenhet av IT-relaterad verksamhet inom hälso- och sjukvård, främst inom området klinisk kemi. Han kommer närmast från en roll som sektionsledare på sektionen IT-drift på avdelningen Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetsjukhuset där han bl a underhöll, vidareutvecklade och förvaltade laboratoriets system.

 

Fakhri tillträdde rollen som teknisk konsult på Prodacapo i början av maj och arbetar på vårt kontor i Göteborg.

 

- En av de stora utmaningarna framöver är att jobba för att standardisera informationen på nationell nivå. Det skulle underlätta arbetet med jämförelser av hälsodata mellan olika vårdgivare och därmed bidra till verksamhetsutveckling till nytta för både vårdgivare och patienter, säger Fakhri.  Jag ser oerhört mycket fram emot att jobba i nära samarbete med våra kunder och bidra med min kunskap och erfarenhet.

 

- Vi är väldigt glada att ha fått in Fakhri i vårt konsultteam, säger Amir Shafazand, konsultchef på Prodacapo. Han har en gedigen teknisk kunskap som i kombination med hans verksamhetserfarenhet kommer att vara ett mycket bra tillskott i vår konsultverksamhet.