Att mäta och skapa patientlönsamhet

Att mäta och skapa patientlönsamhet

Aktivitetsbaserad kalkylering = nyckeln till ökad lönsamhet för dig som arbetar med värdebaserad sjukvård. Det är vad Gary Cokins, CPIM och Christie Scanlon, CMA, konstaterar i sin artikel "Measuring and managing patient profitability" där de analyserar innebörden av de nya förutsättningarna för hälso- och sjukvården i USA.

Summering av artikeln "Measuring and Managing Patient Profitability" av Gary Cokins, CPIM och Christie Scanlon, CMA

 

Hälso- och sjukvården i USA är idag enormt pressad från både regeringshåll och kommersiellt. Kravbilden handlar om att leverera värde. Pressen och kraven är en konsekvens av att landet lämnar det intäktsdrivna sjukvårdssystemet och den i många fall irrationella prissättningen.

 

För att de amerikanska vårdgivarna ska kunna möta de nya förutsättningarna så effektivt som möjligt och lyckas på den nya så kallade fee-for-value-marknaden, krävs både kunskap och kreativitet hos ledningen att hantera utgifter, anpassa och justera sina investeringar - i både tid och resurser. Ett viktigt mål för att lyckas med transformationen är att hitta rätt incitament för att skapa partientvärde i form av riktigt bra patientservice till en så låg kostnad som möjligt. Och framförallt med ständigt fokus på en bra patientupplevelse.

 

Dags att börja betrakta patienter som kommersiella företag betraktar sina kunder

En kritisk framgångsfaktor när man arbetar med värdebaserade betalningsmodeller är att identifiera och förstå lönsamheten av olika patientbehandlingar och besök grupperat per olika patienter och patientgrupper.

 

Det är hög tid för vårdgivarna att börja se på sina patienter på samma sätt som kommersiella företag ser på sina kunder. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vårdgivarna sätta en plan för hur de ska hjälpa patienterna på ett mer effektivt sätt och få dem och deras familj att återkomma varje gång ett vårdbehov uppstår. Helst livet ut. För att uppnå detta mål måste vårdgivarna fokusera på fortsatt hög kvalitativ patientservice samtidigt som man ökar intäkterna och kontrollerar kostnader. 

 

Dessvärre så påverkas många vårdgivares analyser och insatser av att de använder kalkylprinciper från 1960-talet som inte är avsedda för samma syfte som dagens ledning behöver för att få en överblick av kostnader och utveckla sin verksamhet. Här finns förbättringspotential.

 

Hög tid att överbrygga gapet mellan patientutfallet och prissättning, kostnader och vinst

Hur pass bra en vårdgivare kommer att lyckas med de nya marknadsförutsättningarna beror till stor del på hur effektivt den ekonomiska ledningen kan transformera organisationens kostnadsstruktur. 

 

För att lyckas med en bra transformation behöver ekonomerna fokusera på kostnaderna och inte bara på intäkterna i sitt arbete att öka vinsten. Deras primära mål måste vara att minska gapet som idag finns på ekonomernas agenda och klinikchefernas agenda. Det vill säga, det är dags att sammanlänka patientutfallet med prissättningen, kostnaderna och vinsten.

 

"Ett effektivt sätt att identifiera en vårdgivares förbättrings- och tillväxtpotential i samband med satsning på värdebaserade vårdmodeller är aktivitetsbaserad kalkylering och styrning (ABC)"

Gary Cokins, CPIM och Christie Scanlon, CMA. 

 

Att mäta och skapa patientlönsamhet med hjälp av ABC

När man arbetar med värdebaserade betalningsmodeller är det av stor vikt att vårdgivare förstår relationen mellan lönsamhet per patientbehandling och olika patienter och patientgrupper. Däremot står de flesta vårdgivare inför utmaningen att de måste erbjuda sina tjänster även till olönsamma patientgrupper. De kan inte välja bort olönsamma kunder, som privata företag kan välja att göra.

 

För att kunna hantera detta rekommenderar Cokins och Scanlon att vårdgivarna gör en aktivitetsbaserad kostnadskalkyl för att säkerställa att man kompenserar dessa förluster och skapar en patientlönsamhet totalt inkluderat samtliga patientgrupper.

 

Läs mer / Ladda ner artikel

 

I artikeln Measuring and managing patient profitability av Cokins och Scanlon kan du läsa mer om hur man med hjälp av aktivitetsbaserad kalkylering och styrning kan påverka patientlönsamheten i sin strävan att erbjuda värdebaserad sjukvård och värdebaserad prissättning.

 

Cokins och Scanlon beskriver hur sjukhus och andra vårdgivare kan översätta kommersiella företags sätt att identifiera kundlönsamhet och förklarar varför det är så viktigt med täta dialoger med klinikpersonalen och att kategorisera patienterna. De berättar även varför nyckeln till ett bra ABC-system är själva designen och strukturen på kostnadsfördelningen.