Bättre vård med artificiell intelligens

Bättre vård med artificiell intelligens

Bättre vård med artificiell intelligens
Artificial intelligence, AI, avancerad analys och maskininlärning är framtiden för effektiva hälso- och sjukvårdsorganisationer enligt Marko Holmavuo, FCG Prodacapo. – Om du kan analysera och förutspå framtiden kan du också uppskatta vad den bästa möjliga vården kan komma att kosta.

Om du kan visualisera och dela med dig av din data på ett smart sätt har du större chans att förbättra verksamheten och förbereda dig på hur efterfrågan av tjänster ser ut och vilka resurser det kräver.

 

Marko Holmavuo, operativ chef på FCG Prodacapo och expert inom informationsteknologi och tjänster berättar om framtiden för Prodacapos kunder.

 

Hur ser den tekniska utvecklingen ut?

Vi jobbar hårt med våra kunder och partners för att skapa programlösningar med avancerad analys för att utveckla effektivare hälso-och sjukvårdssystem. Vi tittar på maskininlärning för att kunna analysera stora mängder data och hur vi kan använda artificiell intelligens för att identifiera potentiella förbättringsområden.

 

Några andra trender?

– Data storytelling. Teknik och data är värdelös om du inte kan använda den på rätt sätt. Insikter du får av data måste leda till rätt beslut och åtgärder inom hälso- och sjukvården. Ledare måste berätta inspirerande historier som baseras på information från data, så att medarbetare och andra blir motiverade att delta i förändringen.

 

Vad efterfrågar Prodacapos kunder?

– Förutsägelser, de vill veta vad som kan hända i framtiden så att de kan använda de insikterna i sin verksamhet, till exempel: Vad händer om vi ändrar hur hälso- och sjukvård levereras, hemma eller på ett sjukhus? Blir det effektivare? Vad händer med patienternas upplevelser av vården? Hälso- och sjukvårdsmodeller är komplexa och

innehåller en ny typ av digitala tjänster som inte längre är begränsade till en plats. På grund av de stigande vårdkostnaderna är det viktigt för våra kunder att kunna simulera förändringar i förväg. 

 

Under de kommande åren, vad kan Prodacapos kunder förväntar sig av den tekniska utvecklingen?

– Just nu, sedan fusionen av FCG Datawell och Prodacapo, tittar vi på vårt samlade erbjudande för våra kunder. Vi kommer att föra in moderna sätt att analysera data med hjälp av till exempel geografisk information och moderna webbgränssnitt.

 

– En viktig fråga för FCG Prodacapo är hur vi kan hjälpa våra kunder att koppla ihop och samla värdefull och relevant data. Med artificiell intelligens kan vi identifiera vilka frågor vi behöver ställa och vilka områden som behöver analyseras. Vi kan också bygga mer eller mindre intelligenta program som själva kan identifiera dynamiska vyer som våra användare behöver.

 

 

Om Marko Homavuo

Innan FCG Prodacapo arbetade Marko Holmavuo på Tieto Finland Oy där han ansvarade för kunder i offentlig sektor och den operativa verksamheten, inklusive privat vård. Innan arbetade han 5 år på Istekki där han hade hand om affärsutveckling och strategi. Marko Holmavuo har under åren arbetat i flera utvecklings- och teknikpositioner inom hälso-och sjukvård, energi och telekom och programvaruutveckling. 

 

Marko Holmavuo på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/holmavuo/