Snabba resultat, långsiktig framgång

Kalkyler för kloka beslut

Lönsamhetsanalyser för alla


Våra ABC/M-kalkyler skapar förståelse för hur arbetet i verksamheten

påverkar kostnaderna och ger vägledning till lönsamhetsförbättring.

 

Faktabaserade kalkyler - kloka beslut

Vår lösning innebär mer än att leverera en programvara eller rapport. Våra erfarna konsulter och partners försäkrar sig alltid om att vår programvara och metodik tillämpas på bästa sätt för att tillmötesgå era behov och att Prodacapo implementeras på bästa sätt. Målet med vår helhetslösning inom kostnads- och lönsamhetsanalys är att leverera faktabaserade kalkyler och underlag till kloka affärsbeslut.